Klub Sady

Projekt KLUB SADY - klub miłośników architektury Sadów Żoliborskich prezentuje fenomen osiedla Sady Żoliborskie zaprojektowanego z wykorzystaniem drzew po dawnych żoliborskich ogrodach. Sady Żoliborskie to jeden z najciekawszych eksperymentów w architekturze mieszkaniowej Warszawy, powstawały na fali odwilżowego powrotu do modernizmu. Ich projektantka Halina Skibniewska (1921 – 2011) opracowała unikalny model mieszkania zmiennego oraz założenia architektury społecznej. Klub Sady to inspiracja dla współczesnych działań na polu architektury, architektury zieleni i działań tworzących więzi międzyludzkie.

Postać legendarnej architektki Haliny Skibniewskiej, dotychczas nie znalazła odzwierciedlania we współczesnych działaniach i opracowaniach dotyczących dziedzictwa awangardy współczesnej architektury polskiej. Założenie modelu osiedla otwartego Sady Żoliborskie, które w przeszłości było chlubą stolicy i miejscem wizyt studyjnych zagranicznych architektów, również zostało zapomniane, a jako rozwiązanie bardzo nowoczesne i nadal stanowiące wzorzec projektowania społecznego, zasługuje na promocję. Mieszkańcy osiedla do dziś realizują założenia jego projektantki i opiekują się parkiem pełnym owocujących nadal drzew i przestrzeniami wspólnymi. Dlatego istotną sprawą Klubu Sady - klubu miłosników architektury Sadów Żoliborskich jest przypomnienie i udokumentowanie założeń architektury społecznie zaangażowanej, w przestrzeni której mieszkańcy aktywnie uczestniczą w procesie jej kreowania.

Działania Klubu Sady:
Warsztaty i wykłady architektoniczne
Spotkania i konsultacje z architektami zieleni
Edukacja przestrzenna dla dzieci wg idei Haliny Skibniewskiej „Plac zabaw Plac budowy”
Spotkania z mieszkańcami Sadów
Rajd Tour de Skibniewska ( w ramach Tour de Varsivie http://tdv.bzzz.net/)